Jednoduché testovanie diakritiky v CMS - "Pangram"

  • 24.11.2014
  • Ing. JANATA Viktor

Pangramom zvačša nazývame úsek textu, ktorý v sebe zahŕňa špecifikovanú množinu znakov abecedy. Známi používaný pangram je napríklad:

Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa Waldemara obžierať väčšie kusy exkluzívnej kôry.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pangram

Pangram ako taký je vhodný pre použitie a odhalenie chýb v typografií a čiastočne i v informatike. Väčšina dnešných CMS systémov pracuje s textom automatizovanou formou. Jedná sa o rôzne formuláre, wisiwyg editory a podobne. V neposlednom rade na samotný produkt CMS teda HTML kód sú kladené určité požiadavky. V tomto smere nám pangram značne zjednodušuje a spríjemnuje testovanie, nakoľko v prípade demo produktu nepôsobí násilne ako nejaká definovaná postupnosť znakov.

Náročnejšie testovanie

Pre prípad náročnejších aplikácií sa samozrejme testuje celá znaková sada a teda pangram ako taký stráca uplatnenie. Uvedený pangram napríklad neobsahuje znaky ako <, ?, !, ",... ktoré tú dôležité napríklad z hľadiska validity html kódu, vyžaduje sa ich rozdielna intepretácia pre rôzne prípady zobrazenia.