SEO 1 - Validita kódu

  • 27.11.2014
  • Ing. JANATA Viktor

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: articleImageRow in <b>/home/html/javisk_multihost/javi.sk/public_html/External/smarty/templates_c/778e08eb760a00aa7de8031bc1300ed7d0399496.file.Article_JVI.tpl.php</b> on line <b>55</b><br />

V dobe rýchlych zmien a dinamických stránok sa mnoho krát podceňuje valitita kódu. V mojom dnešnom príspevku by som rád zverejnil niekoľko informácií o tom aký konkrétny význam má zaoberať sa touto problematikou pri realizácií web stránok.

Validný kód

Pojem validný kód najpresnejšie definuje W3C (World Wide Web Consortium). Toto konzorcium si kladie za úlohu presne definovať štruktúru a podobu elementov použiteľných v XML, HTML a iných formátoch dokumentov. Pre testovanie validity HTML kódu je možné použiť ich služby validátora ktoré nájdete tu. Na webe tohoto konzorcia je možné použiť mnoho validátorov napríklad pre stýly CSS použité na stránke atď.

Nevalidný kód

V prípade že vaše testy neprebehli úspešne je pravdepodobné že vaša stránka obsahuje chyby. V zásade sa nemusí jednať o vážne nedostatky kvôli ktorým by vaša web stránka mala byť prehliadačom google ignorovaná. Google vo svojich dokumentoch a odporúčaniach niekoľko krát potvrdil svoju benevolenciu voči nedostatkom vo validite kódu.

Aké sú teda dôvody kvôli ktorým špecialisti na SEO (Search engine optimization) validitu spomínajú a vyžadujú?

Práca ktorú SEO predstavuje by sa dala definovať skôr ako pravideľná služba a nie ako produkt. Je to dané tým že časom sa menia všetky faktory ktoré sa počas SEO analýzy zvažujú a spracovávajú. Validita kódu je jednou z najjednoduchšie poukázateľných chýb. Rovnako by mala predstavovať aj najjednoduchšie odstrániteľnú časť odporúčaní. Toto však mnoho krát záleží od komplexnosti systému samotnej web stránky. Pri dinamických stránkach s generovaným obsahom je zabezpečovanie validity HTML kódu podstatne náročnejšia úloha, nehovoriac o prípade keď je na správu stránok využívaný treťostranný softvér alebo produkt.

Z pohľadu základnej analýzy SEO je teda validita určite prvou vlastnosťou ktorá bude preverovaná. Aké však má nevalidný kód dopady a v akom smere znižuje atraktivitu stránok pre vyhľadávače?

Dôsledky nevalidného kódu z pohľadu SEO

V komplexnejšej rovine sa SEO zaoberá aj odkazmi smerujúcimi na vašu WEB-stránku + výsledky vyhľadávania aj v iných vyhľadávacích nástrojoch ako google. Po zverejnení stránky je v celku pravdepodobné, že rôzne iné služby začnú automaticky indexovať vašu webovú stránku a pokúšať sa na ňu odkazovať. Pre takýto automatizovaný zber dát sa zväčša využívajú automatizované scripty zvané boti. V konkrétnom prípade teda validný kód napomáha botom správne indexovať obsah internetovej stránky a týmto spôsobom prispieť k SEO. To do akej miery je pre vás napríklad tento dôsledok dôležitý je na vašom uvážení.

Ďalším argumentom je semantický WEB. Z pohľadu semantiky je veľmi dôležité použitie správnych a vyžadovaných atribútov. Kritická chyba v podobe neukončenia elementu alebo použitia nedovolenej štruktúry elementov má v tomto smere katastrofické dopady a v podstatnej miere marí úsilie vložené do riešenia semantiky WEBu.