Výzva pre odvetvie IKT – programovanie - Bratislavský kraj

  • 25.03.2019
  • Ing. JANATA Viktor

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: articleImageRow in <b>/home/html/javisk_multihost/javi.sk/public_html/External/smarty/templates_c/778e08eb760a00aa7de8031bc1300ed7d0399496.file.Article_JVI.tpl.php</b> on line <b>55</b><br />

Dňa 31.01.2019 vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku riadnu výzva pre odvetvie IKT – programovanie - Bratislavský kraj. Uvedený odkaz obsahuje potrebné informácie pre žiadateľa, ako aj príručku pre žiadateľa o KV_R_2019.

Spoločnosť JAVI solutions s.r.o. sa orientuje v rámci tejto výzvy na oblasť POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE A PORADENSTVO TÝKAJÚCE SA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMOVANIA, v rámci ktorej ponúka spoluprácu v prípade:

- projektovanie štruktúry a obsahu a/alebo tvorbu, úpravu (customisation) počítačového kódu potrebného pre tvorbu a implementáciu:

    - systémového SW (vrátane aktualizácie a opráv),
    - aplikačného SW (vrátane aktualizácie a opráv),
    - databáz,
    - webových stránok (vrátane prípravy obsahu webových stránok).

- prispôsobenie SW, ako napr. modifikácia a konfigurácia existujúcich aplikácií tak, aby boli funkčné v prostredí klientského informačného systému (vrátane využívania open-source riešení)
- poradenstvo týkajúce sa počítačového programovania priamo súvisiace s programovaním, projektovaním, vrátane dizajnu a wireframes
- zabezpečenie bezpečnosti webových stránok a aplikácií
- nastavenie analytických nástrojov
- testovacia prevádzka SW riešení podľa počas 3 mesiacov.

Zdroj: vytvor.me.

V rámci týchto činností sa naša spoločnosť užšie špecializuje na riešenia:

- Tvorby interných informačných systémov pre evidenciu, informatizáciu a automatizáciu vnútorných procesov firiem a podnikov,
- aktualizácie a podpory pre spomenuté informačné systémy,
- tvorbou nástrojov, informačných systémov a riešení pre využitie mobilných zariadení v rámci evidencie a automatizácie vnútorných procesov firiem a podnikov,
- tvorbu rozhraní pre import a export dát a implementáciou rozhraní tretích strán.