SIEA - Inovačné vouchery

  • 31.07.2014
  • Ing. JANATA Ján

Naša spoločnosť je úspešne zaregistrovaná medzi oprávnených riešiteľov inovačných projektov prostredníctvom inovačných voucherov.

Na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a vybranými vedecko-výskumnými pracoviskami vytvorilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou inovačnou  a energetickou agentúrou nový jednoduchý nástroj, tzv. Inovačné vouchery.