Riešenia pre Vaše podnikanie

Ucelené riešenia pre podporu a rast Vášho podnikania

Business Intelligence

Štandardizácia, analýza a prezentovanie obchodných dát, v informačnom systéme na mieru

Internetové riešenia

Web stránky a Internetové aplikácie určené na prezentáciu spoločnosti a cielené oslovenie potenciálnych zákazníkov

Vývoj softvéru

Aplikácie zamerané prioritne na získavanie údajov z rôznych zdrojov pre potreby informačného systému

Podpora riešení

Starostlivosť a inovácie, aby informačný systém spĺnil všetky kritéria spoločnosti

Riešenia v oblasti Business Intelligence

Robustný a užívateľsky prívetivý základ nami dodávaného informačného systému je možné škálovať dopnkovými modulmi, vytvorenými presne podľa požiadaviek zákazníka

Individuálny prístup k zákazníkom a implementácia na mieru navrhnutých interných procesov, nám dáva možnosť zamerať sa na optimalizáciu modulov pri procese integrácie, Toto dáva zákazníkovi možnosť efektívnejšieho časového manažmentu.

Business Intelligence - ilustrácia

 

Cieľom Business Intelligence riešenia na mieru je implementácia modulov, ktoré prispievajú k optimalizácií a automatizácií procesov zákazníka...

Internetove riesenia - ilustrácia

Internetové riešenia

Web stránky a internetové aplikácie sú zväčša určené pre cieľovú skupinu - zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. V tomto smere sa orientujeme na cieľ - osloviť ľudí.

V tomto smere ponúkame moderné technológie a prístupy.

V progresívnej dobe, kedy zastúpenie mobilných zariadení konštantne rastie, ponúkame responzívny dizajn pre internetové stránky a web aplikácie všade tam kde je to možné.

Naše riešenia vždy dodávame zo základnou sadou SEO optimalizačných nástrojov, CXM nástrojov (Customer Experience Management tools), a technickou podporou zodpovedajúcou povahe dodávaného riešenia.

 

Software development

Development of specific applications according to customer requirements.

From simple information applications to complex database solutions...

 

Database solutions

We specialize in database solutions, whose role is generally obtaining, analysis and presentation of data.

The data are obtained from our applications, and / or from third-party systems.

 

Support for application and software solutions

Solutions support and innovation is an important part of our work, which enables us to guarantee the smooth running of the supplied solution.

 

Hardware support

We supply also hardware (servers, network components, user equipment), software, web-hosting and needed services.

Everything in the form of a sale or lease.